WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

BIOLOGIA KOMÓRKI

I BML

Uwaga: Zgodnie z regulaminem osoby, które nie dostarczyły zeszytu do Zakładu Biologii Komórki, nie uzyskają zaliczenia z przedmiotu i nie będą mogły przystapić do egzaminu.

Osoby, które przedstawiły zesyt do zaliczenia, mogą odebrać zeszyt ćwiczeniowy z pokoju 303 w budynku A.

Regulamin tutaj

Savoir-vivre Studenta

 

ROZPISKI

10-14.10.2016

17-21.10.2016

26-28.10.2016

31.10-4.11.2016

7-11.11.2016 i artykuł tutaj

14-18.11.2016 i artykuł tutaj

23-25.11.2016

30.11 - 02.12. 2016

 05-09.XII.2016

12-16.XII.2016

09-13.I.2017

18-20.I.2017

23-27.I.2017