WF - Zakład Biologii Komórki

Biotechnologia w kosmetologii

I BMUS

Poprawa zaliczenia na ocenę z przedmiotu Biotechnologia w Kosmetologii 

odbędzie się o godzinie 10:00 dnia 19.09.2019 roku

w sali 4,27 (budynek B).