WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

Biologia i genetyka

I WF

Godziny konsultacji

poniedziałek - piątek 10:00 - 11:00 i 14:00 - 15:00

 Regulamin przedmiotu tutaj

Savoir-vivre studenta


Ogłoszenia

 

Egzamin poprawkowy z biologii i genetyki rozpocznie się o godzinie 13:45 na auli 28.02.2020 roku (piątek).

 

Wyniki egzaminu z dnia 03.02.2020 roku

tutaj

 

Brak zaliczenia ćwiczeń z części biologicznej (7 ob) skutkuje niedopusczczeniem do egzaminu.

Zeszyty:

Gr11AB - wszyscy studeni mają zaliczone ćwiczenia,

Gr12AB - 3 osoby brak zaliczenia ćwiczeń,

Gr13AB -  wszyscy studeni mają zaliczone ćwiczenia,

Gr14AB - 1 osoba brak zaliczenia ćwiczeń,

Gr15AB - 2 osoby brak zaliczenia ćwiczeń,

Gr16AB - 1 osoba brak zaliczenia ćwiczeń,

Gr17AB - wszyscy studeni mają zaliczone ćwiczenia,

 

Osoby, które nie pojawiają się na wyznaczonych poprawach z danego tematu, otrzymują z tego tematu ocenę ndst.


 

 

Rozpiski

07.10. -11.10.2019 r. - Błona komórkowa i transport błonowy.

14.10. -18.10.2019 r. - Kompartmentacja i tensegralność.

21.10. - 25.10.2019 r. - Cykl komórkowy.

28.10. - 30.10.2019 r. - Starzenie i śmierć komórek.

04.11. - 08.11.2019 r. - Połączenia międzykomórkowe, macierz pozakomórkowa.

11.11. - 15.11.2019 r. - Sygnalizacja międzykomórkowa. Receptory.

18.11. - 22.11.2019 r. - Proces nowotworowy. Kancerogeny.

                                artykuły: pkt 14, pkt 15, pkt 16, pkt 17

                                

 

Studentów zainteresowanych problemami onkologicznymi zachęcam

do wybrania odpowiednich fakultetów prowadzonych

w Zakładzie Biologii Komórki

 

Studentom, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty polecam następujące filmy:

 

"Świat według M......":   https://www.youtube.com/watch?v=69NlCIYaN-g    

 "Świński Patent Koncernu M.....": www.youtube.com/watch?v=Iuyg8bvRoPE 

"Zabójczy cukier":  https://www.youtube.com/watch?v=KGJL-jprgmc