WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

Biologia i genetyka

I KL

Regulamin

Savoir vivre Studenta

Terminy zajęć

Zajęcia z przedmiotu "Biologia i genetyka" dla I roku Kosmetologii

rozpoczną się dnia 29. X. 2018 roku

 

ROZPISKI