WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

Biologia i genetyka

I KL

Godziny konsultacji

poniedziałek - piątek 10:00 - 11:00 i 14:00 - 15:00

Ogłoszenia

Studenci, którzy nie zdali pierwszego egzaminu poprawkowego:

 nr indeksu: 79517 i 79873.

Student, który nie uczestniczył w egzaminie (nr indeksu: 81617).


II egzamin poprawkowy z biologii i genetyki rozpocznie się

o godzinie 11:15

na sali 4,27 (budynek B) 03.03.2020 roku (wtorek).

 

WYNIKI EGZAMINU

 


Informacje zamieszczone poniżej dotyczą roku akademickiego 2019-2020

Egzamin:

1. Proszę przynieść zeszyt do ćwiczeń.

2. Długie włosy powinny być spięte np. gumką lub klamrą do włosów.

3. Proszę ograniczyć biżuterię do minimum.

4. Na salę nie wnosimy przyrządów do komunikacji a telefony mają być wyłączone i schowane w torebkach.

5. Osoba, która wniesie na salę gadżety do ściągania np. zegarek, długopis, okulary, poniesie konsekwencje prawne swojego czynu.

 

 

Regulamin przedmiotu tutaj

Savoir vivre Studenta

Terminy zajęć

Zajęcia z przedmiotu "Biologia i genetyka" dla I roku Kosmetologii

rozpoczną się dnia 29. X. 2018 roku

 

 

ROZPISKI

18.11.-22.11.2019 Zajęcia organizacyjne

25.11.-29.11.2019 tutaj

02.12.-06.12.2019 tutaj

09.12.-13.12.2019 tutaj

16.12.-20.12.2019 tutaj

07.01.-10.01.2020 tutaj

13.01.-17.01.2020 tutaj

20.01.-24.01.2020 tutaj