WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

Badania in vitro w kosmetologii

I KUS

Ogłoszenia

 

II termin egzaminu poprawkowego z badań in vitro w kosmetologii rozpocznie się o godzinie 12:00 w pokoju 305 dnia 03.03.2020 roku (wtorek).

 

Sylabus tutaj

Regulamin przedmiotu tutaj

Regulamin pracowni hodowli komórek i tkanek tutaj

Terminarz wykładów:

04.10.2019

11.10.2019

25.10.2019

15.11.2019

29.11.2019

06.12.2019

20.12.2019

10.01.2020

17.01.2020

31.01.2020

Terminarz seminariów:

18.10.2019

08.11.2019

22.11.2019

13.12.2019

24.01.2020

  

Pozostało do zrealizowania 5 godzin seminariów!!!

 

Terminarz tych 5 godzin zajęć seminaryjnych zaplanowany zostanie po zakończeniu przez Państwa zajęć z przedmiotów o mniejszym wymiarze godzin!!!