WF - Zakład Biologii Komórki
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

O nas

Informacje o katedrze

Zakład Biologii Komórki na Wydziale Farmaceutycznym istnieje od 2004 roku i został utworzony, na bazie Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego ŚAM w Sosnowcu. Obecnie jednostka zatrudnia 6 osób (2 biologów, 3 diagnostów laboratoryjnych, 1 biotechnologa) Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw biologii dla przyszłych farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, biotechnologów oraz dla słuchaczy studiów licencjackich na kierunku kosmetologia, jak również zajęcia z metod hodowli komórkowych dla kierunku biotechnologia. W ramach fakultetów wprowadza studentów w zagadnienia związane z biologią komórki nowotworowej oraz fotobiologią i fotomedycyną.

            Przy Zakładzie Biologii Komórki działa Studenckie Koło Naukowe, gdzie studenci mogą aktywnie uczestniczyć w pracach badawczych Zakładu.

            Główny nurt działalności naukowej jednostki skupia się obecnie na analizie molekularnych skutków terapii fotodynamicznej i ocenie wrażliwości komórek prawidłowych i nowotworowych na substancje fotouczulające, przy szczególnym uwzględnieniu komórek produkujących melaninę. W prowadzonych badaniach zajmujemy się  zmianami wywołanymi radioterapią i terapią fotodynamiczną oraz oceną ekspresji genów szlaku melanogenezy w komórkach melanotycznych. Prowadzimy badania dotyczące analizy ekspresji wybranych genów pro- i antyapoptotycznych na poziomie transkrypcji i translacji.

            W ramach prac związanych z wpływem substancji leczniczych na właściwości komórek w hodowlach in vitro zajmujemy się oceną pochodnych cholekalcyferolu oraz nowych związków o działaniu przeciwnowotworowym.