WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

PRAKTYKI BMUS I

BMUS

 

Złożyć u opiekuna praktyk:

1. dziennik praktyk,

2. ankietę (Załącznik 9)

3. ankietę (Załączniki 10) - pieczęć i podpis opiekuna w instytucji

4. sprawozdanie (Załącznik 8)

5. arkusz oceny kwalifikacji studenta - pieczęć instytucji i podpis opiekuna w instytucji.

D. Kuśmierz

 

 

W związku z otrzymanym pismem z dnia 16.11.2017 r. z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, uprzejmie proszę o nie wybieranie tej jednostki na miejsce swojej praktyki zawodowej, z uwagi na opłatę pobieraną od studentów wyrażających chęć odbywania tam praktyk.

 

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Osoby, które będą odbywać praktykę na przełomie sierpnia i września oraz we wrześniu, muszą złożyć załacznik nr 5.

2. Studenci kierunku biotechnologia medyczna nie mogą odbywać praktyki w cementowni czy oczyszczalni ścieków, ponieważ nie jest to zgodne z ramowym programem praktyk dla tego kierunku.Aktualizacja dokonana dnia 13.07.2020 roku

Kolejność działań

tutaj

 Lista jednostek, z którymi SUM ma podpisane umowy ramowe, z dnia 05.II.2020 roku

tutaj 

Praktyka wakacyjna wzór umowy (nieaktualna)

tutaj

 

ZAŁĄCZNIKI

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację praktyki

Wydziałowy regulamin praktyk studenckich

nr 1 Ramowy program praktyki

nr 6 Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę

nr 8 Sprawozdanie z przebiegu praktyki

nr 9 Ankieta Oceny praktyki zawodowej

nr 10 Ankieta oceny praktykanta realizującego praktykę zawodową

Arkusz oceny kwalifikacji studenta

Dziennik praktyk