WF - Zakład Biologii Komórki
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8
41-200 Sosnowiec
piętro III, pok. 303, 305
budynek A

Zajęcia dydaktyczne:
sala 4.27
piętro IV
budynek B

PRAKTYKI BMUS I

BMUS

W związku z otrzymanym pismem z dnia 16.11.2017 r. z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, uprzejmie proszę o nie wybieranie tej jednostki na miejsce swojej praktyki zawodowej, z uwagi na opłatę pobieraną od studentów wyrażających chęć odbywania tam praktyk.

 

Odpowiedzi na zadane pytania:

1. Osoby, które będą odbywać praktykę na przełomie sierpnia i września oraz we wrześniu, muszą złożyć załacznik nr 5.

2. Studenci kierunku biotechnologia medyczna nie mogą odbywać praktyki w cementowni czy oczyszczalni ścieków, ponieważ nie jest to zgodne z ramowym programem praktyk dla tego kierunku.Kolejność działań

tutaj

 Lista jednostek, z którymi SUM ma podpisane umowy ramowe

tutaj 

Praktyka wakacyjna wzór umowy

tutaj

 

ZAŁĄCZNIKI

nr 1 List intencyjny Dziekana skierowany do instytucji, w której student będzie odbywał praktykę

nr 2 Ramowy program praktyki

nr 3 Potwierdzenie przyjęcia studenta na praktykę

nr 4 Podanie studenta do Dziekana z prośbą o możliwość odbycia praktyki poza województwem śląskim

nr 5 Podanie studenta do Dziekana z prośbą o zmianę terminu praktyki

nr 6 Skierowanie na praktykę

nr 7 Regulamin praktyki

nr 8 Sprawozdanie z przebiegu praktyki

nr 9 Ankieta Oceny praktyki zawodowej

nr 10 Ankieta oceny praktykanta realizującego praktykę zawodową